ატვირთვა
ავტორიზაცია რეგისტრაცია
არხის შესახებ

სამინისტროს საქმიანობა მოიცავს მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უზრუნველყოფას; სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირებას; სახელმწიფო პენსიების მართვას, მოსახლეობის მიზნობრივი სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას; უსაფრთხო გარემოს შექმნას ცხოვრებისა და შრომისათვის; მეურვეობისა და მზრუნველობის ფუნქციის განხორციელებას, შვილად აყვანასთან და ბავშვის უფლებების და ინტერესების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

მაჩვენე მეტი
არხის ვიდეოების ძებნა
მოცემული ფილტრით ვიდეოები ვერ მოიძებნა