ატვირთვა
ავტორიზაცია რეგისტრაცია
ბრენდირებული არხის მოხმარების წესები

ბრენდირებული არხი განკუთვნილია MyVideo.ge-ს იმ ავტორებისათვის, რომელთა ვიდეორგოლებიც დიდი პოპულარობით სარგებლობენ სერვისის მომხმარებლებში.

ბრენდირებული არხის შექმნა შეუძლიათ იმ მომხმარებლებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

მომხმარებლის გვერდი შედგება მინიმუმ 20 ვიდეორგოლისაგან, ითვლის 50-ზე მეტ გამომწერს და აქვს 200 000-ზე მეტი ჯამური ნახვა.

ამ მაჩვენებლების მიღწევისთანავე, მომხმარებლის გვერდზე შესვლისას ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ღილაკი „ბრენდირების ჩართვა“. ამ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ მომხმარებელს ავტომატურად მიენიჭება ბრენდირება.

ამასთანავე, MyVideo.ge-ს ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას დაუშვას გამონაკლისი და საკუთარი შეხედულებისამებრ მიანიჭოს ან ჩამოართვას ბერენდირება ამა თუ იმ არხს, კრიტერიუმების მიუხედავად, ყოველგვარი მიზეზის ახსნის გარეშე.

ბრენდირებული  არხის ავტორს, სტანდარტული მომხმარებლის გვერდთან შედარებით, გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:

  • გვერდს აქვს სპეციალურად მინიჭებული მისამართი შემდეგი ფორმატით: myvideo.ge/TQVENI-SAXELI (მაგ. http://www.myvideo.ge/nichieri);

  • ვიდეოების განთავსება შესაძლებელია ყოველგვარი ლიმიტის გარეშე ( განუსაზღვრელი ზომა და ხანგრძლივობა);

  • შესაძლებელია გვერდის დიზაინის მოდიფიცირება გვერდის ჰედერისა და ვიდეორგოლის ფონის სურათის შეცვლის გზით;

  • ვიდეორგოლების სწრაფი ატვირთვა რიგის გარეშე;

  • გვერდის ანგარიშში დამატებითი ინფორმაციის შეყვანის საშუალება;

  • ვიდეორგოლებში ანოტაციების დამატების შესაძლებლობა.

ბრენდირებული არხის შექმნა შეუძლია მხოლოდ MyVideo.ge-ს ადმინისტრაციას ავტორის მოთხოვნის საუძველზე. ამასთანავე, ადმინისტრაცია იტოვებს მოთხოვნაზე უარის თქმის უფლებას მომხმარებლისთვის მიზეზის ახსნის გარეშე.

ადმინისტრაციის დასტურის შემთხვევაში ბრენდირებული არხის შექმნა უფასოა.

ბრენდირებული არხის მოთხოვნაზე მომხმარებელი თანხმობას არ მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ:

  • მომხმარებელი არღვევს MyVideo.ge-ს ძირითადი სამომხმარებლო შეთანხმების პრინციპებს ( სამომხმარებლო შეთანხმების უახლესი ვერსია ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://www.myvideo.ge/?act=inc&p=agreement);

  • მომხმარებლის მიერ ატვირთული ვიდეორგოლების პოპულარობა გაზრდილია ხელოვნურად, დამხმარე პროგრამების გამოყენებით.

მიუხედავად იმისა, რომ MyVideo.GE -ს ადმინისტრაცია ეცდება აცნობოს მოხმარებლებს ბრენდირებული არხის მოთხოვნებსა და მოხმარების წესებში შესული მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ, კრიტერიუმები შესაძლოა შეიცვალოს ადმინისტრაციის მიერ ყოველგვარი სპეციალური შეტყობინების გარეშე. შესაბამისად, თქვენი პასუხისმგებლობაა რომ სერვისის გამოყენებისას იხელმძღვანელოთ ბრენდირებული არხების შესახებ უახლესი ინფორმაციით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://www.myvideo.ge/c/pages/?ci_m=branding