რა არის პარტნიორული სისტემა?

MyVideo.ge-ს პარტნიორული სისტემა აძლევს საშუალებას უნიკალური ვიდეომასალის ავტორებს მიიღონ შემოსავალი მათი ინტერნეტში გავრცელებით.

პარტნიორი არხის უპირატესობები

რეალური თანხის გამომუშავება განთავსებული ვიდეორგოლების საშუალებით
სპეციალურად მინიჭებული მისამართი შემდეგი ფორმატით: myvideo.ge/TQVENI-SAXELI
ვიდეოების განთავსება შესაძლებელია ყოველგვარი ლიმიტისა და რიგის გარეშე
გვერდის დიზაინის მოდიფიცირება გვერდის ჰედერისა და ვიდეორგოლის ფონის სურათის შეცვლის გზით
ვიდეორგოლებში ანოტაციების დამატების შესაძლებლობა

გახდი პარტნიორი

პარტნიორის სტატუსის მინიჭება შეუძლია მხოლოდ MyVideo.ge-ს ადმინისტრაციას ავტორის მოთხოვნის საფუძველზე. Myvideo.ge გიქმნით პირობებს, რომ თქვენ შექმნათ, გაავრცელოთ და გააზიაროთ თქვენთვის სასურველი ვიდეომასალა და მიიღოთ შემოსავალი.

გადადგი პირველი ნაბიჯი

Myvideo.ge გიქმნით პირობებს, რომ თქვენ შექმნათ, გაავრცელოთ და გააზიაროთ თქვენთვის სასურველი ვიდეომასალა და მიიღოთ შემოსავალი. ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია პარტნიორის სტატუსის მქონე, ან მსურველი მომხმარებლებისათვის...

ვრცლად

გზა წარმატებისკენ

წესი 1: ,,გაზიარებადობა’’
გააზიარებს თუ არა მაყურებელი თქვენს ვიდეოს?
რაც უფრო მეტი ადამიანი განათავსებს ვიდეოს საკუთარ კედელზე, მით მეტი ხმაური მოჰყვება მას...

ვრცლად

ტექნიკური რჩევები

ვიდეოს პარამეტრები
ვიდეოს თანმხლები ინფორმაციის შესაცვლელად არსებობს ვიდეოს პარამეტრები, რაც გამოიყენება შემდეგი ცვლილებების განსახორციელებლად:
ვიდეოს სათაურის შესაცვლელად სათაური უნდა იყოს მოკლე და მარტივად გასაგები...

ვრცლად

მოითხოვე პარტნიორის სტატუსი

თქვენი განაცხადი მიღებულია.

ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ უახლოეს სამუშაო საათებში