ატვირთვა
ავტორიზაცია რეგისტრაცია
პოლიციის ფაილები
38:47
პოლიციის ფაილები - ჯგუფური გამოძალვა
11 066 ნახვა აპრილი 19, 2021

#შსს #სამთავრობო #სამინისტრო Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/​ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia​ Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804

29:10
პოლიციის ფაილები - ნარკოტრანზიტი
7 317 ნახვა აპრილი 9, 2021

#შსს #სამთავრობო #სამინისტრო Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/​ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia​ Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804

35:17
პოლიციის ფაილები - მეხანძრე-მაშველი
1 662 ნახვა აპრილი 2, 2021

#შსს #სამთავრობო #სამინისტრო

31:37
პოლიციის ფაილები - მკვლელობა ფონიჭალაში
3 797 ნახვა აპრილი 1, 2021

#შსს #სამთავრობო #სამინისტრო

31:15
პოლიციის ფაილები - ტრეფიკინგი
2 714 ნახვა აპრილი 1, 2021

#შსს #სამთავრობო #სამინისტრო

33:15
პოლიციის ფაილები - ნარკოლაბორატორია
1 862 ნახვა აპრილი 1, 2021

Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/​ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia​ Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804 #შსს #სამთავრობო #სამინისტრო

40:13
30:45
პოლიციის ფაილები - გამოძალვა
100 788 ნახვა ნოემბერი 25, 2019

30:01
პოლიციის ფაილები - ესკობრატი (მომაკვდინებელი ნარკოტიკები ინტერნეტში)
20 057 ნახვა სექტემბერი 13, 2019

პოლიციის ფაილები - ესკობრატი (მომაკვდინებელი ნარკოტიკები ინტერნეტში) Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804

30:01
პოლიციის ფაილები - ესკობრატი (მეექვსე სერია)
101 434 ნახვა აგვისტო 1, 2019

პოლიციის ფაილები - ესკობრატი (მეექვსე სერია) Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804

30:16
პოლიციის ფაილები - „ჩინარა'' (მეხუთე ეპიზოდი)
37 299 ნახვა აგვისტო 1, 2019

Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804

36:03
პოლიციის ფაილები - მეოთხე ეპიზოდი
74 157 ნახვა აგვისტო 1, 2019

Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804

42:45
პოლიციის ფაილები - მძევალი (მესამე ეპიზოდი)
22 536 ნახვა აგვისტო 1, 2019

პოლიციის ფაილები - მძევალი (მესამე ეპიზოდი) Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804

40:24
პოლიციის ფაილები - ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა (მეორე ეპიზოდი)
24 526 ნახვა მაისი 24, 2019

პოლიციის ფაილები - ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა (მეორე ეპიზოდი) Facebook : https://www.facebook.com/MIAofGeorgia/ Twitter : https://twitter.com/MIAofGeorgia Myvideo : http://www.myvideo.ge/?user_id=1560804

არხის შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმოადგენს ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებას. სამინისტროს უმთავრესი მიზანია სამართალდარღვევათა რიცხვის შემცირება, მოქალაქეთა მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს სტანდარტების შესაბამისად დაცვა. ამ მიზნის მისაღწევად სამინისტროს ამოცანებს განეკუთვნება დანაშაულის პრევენცია, ეფექტიანი რეაგირება, ხარისხიანი მომსახურების გაწევა და საზოგადოებასთან მჭიდრო, ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. სამინისტრო თავის საქმიანობას ახორციელებს კანონის, დემოკრატიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების დაცვით.

შსს-ს საქმიანობა ემყარება კანონიერების, ჰუმანურობის, სამართლიანობის, საჯაროობის, გამჭვირვალობის, პიროვნების პატივისა და ღირსების დაცვის პრინციპებს. ამასთან ერთად, სამინისტრო აცნობიერებს, რომ საზოგადოების ნდობისა და პატივისცემის დამსახურება მხოლოდ ეთიკური და ჰუმანური მოპყრობითაა შესაძლებელი.

დღეისათვის, სამინისტროს საქმიანობა ახალი ხედვითა და მიდგომებით ხორციელდება. პოლიტიზებული ძალოვანი უწყების ნაცვალად, შსს დამოუკიდებელ, მიუკერძოებელ და საზოგადოებაზე ორიენტირებულ სამართალდამცავ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა. პოლიტიკის შემუშავების, სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ინსტიტუციონალიზაციისა და რეფორმების განხორციელების მიზნით, შემუშავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განვითარების სტრატეგია. აქამდე არსებული პრაქტიკა უწყების მუდმივი შეფასების, ანალიზის, საჭიროებების გამოვლენის, რესურსების რაციონალური გამოყენების მიდგომით შეიცვალა.

სამინისტრო მჭიდროდ თანამშრომლობს საზოგადოებასთან და აქტიურ ნაბიჯებს დგამს მისი ინფორმირებისა და მიმდინარე პროცესებში ჩართულობისთვის. სამინისტროს საქმიანობა ეფუძნება საჯაროობასა და გამჭვირვალობას. მოქალაქეებს შეუძლიათ გაეცნონ შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ საჯარო ინფორმაციას.

შსს საზოგადოებაზე და მის საჭიროებებზეა ორიენტირებული, მისი საქმიანობა განიხილება, როგორც საზოგადოებრივი სერვისის განხორციელება, რომელიც ეფუძნება მოქალაქეთა წინაშე ანგარიშვალდებულებასა და ადამიანის უფლებების პატივისცემას.

არხის ვიდეოების ძებნა