ატვირთვა
ავტორიზაცია რეგისტრაცია
#ტელევიზია
72391
83:12
განთიადი - 30 მარტი , 2018 წ.
82 ნახვა მარტი 30, 2018
83:09
განთიადი - 10 მაისი , 2018 წ.
67 ნახვა მაისი 10, 2018
82:55
განთიადი - 15 ივნისი , 2018 წ.
67 ნახვა ივნისი 15, 2018
82:51
განთიადი - 14 მარტი , 2018 წ.
89 ნახვა მარტი 14, 2018
82:51
განთიადი - 11 აპრილი , 2018 წ.
62 ნახვა აპრილი 11, 2018
82:37
განთიადი - 1 მარტი , 2018 წ.
141 ნახვა მარტი 1, 2018
82:32
განთიადი -20 აპრილი , 2018 წ.
76 ნახვა აპრილი 20, 2018
82:29
განთიადი - 6 ივნისი , 2018 წ
58 ნახვა ივნისი 6, 2018
82:25
განთიადი - 20 ივნისი , 2018 წ.
38 ნახვა ივნისი 20, 2018
82:23
ლევან იზორია პარლამენტში
118 ნახვა აპრილი 4, 2019
82:16
განთიადი - 7 მაისი , 2018 წ.
58 ნახვა მაისი 7, 2018
82:09
განთიადი - 24 მაისი , 2018 წ.
75 ნახვა მაისი 24, 2018
82:08
განთიადი - 23 მაისი , 2018 წ.
91 ნახვა მაისი 23, 2018
82:04
განთიადი - 22 თებერვალი, 2018 წ.
80 ნახვა თებერვალი 22, 2018
82:04
განთიადი - 16 ივლისი , 2018 წ.
84 ნახვა ივლისი 16, 2018
82:02
GVPASUXOBS_MOGVZARI_GAMEOREBA_24_IANVARI_(new)
87 ნახვა იანვარი 25, 2019
81:58
განთიადი - 17 აპრილი , 2018 წ.
77 ნახვა აპრილი 17, 2018
81:58
განთიადი - 9 მაისი , 2018 წ.
65 ნახვა მაისი 9, 2018
81:45
განთიადი - 1 მაისი , 2018 წ.
89 ნახვა მაისი 1, 2018
81:43
განთიადი - 8 მაისი , 2018 წ.
69 ნახვა მაისი 8, 2018
81:43
განთიადი - 1 თებერვალი , 2019 წ.
50 ნახვა თებერვალი 1, 2019
81:38
,განთიადი" ( 12 თებერვალი, 2018 წ. )
82 ნახვა თებერვალი 12, 2018
81:35
განთიადი - 10 ივლისი , 2018 წ.
60 ნახვა ივლისი 11, 2018
81:34
განთიადი - 27 ივნისი , 2018 წ.
74 ნახვა ივნისი 27, 2018
81:29
განთიადი - 5 მარტი , 2018 წ.
85 ნახვა მარტი 5, 2018
81:26
განთიადი - 9 მარტი , 2018 წ.
94 ნახვა მარტი 9, 2018
81:22
განთიადი - 7 ივნისი , 2018 წ
80 ნახვა ივნისი 7, 2018
81:21
განთიადი - 6 მარტი , 2018 წ.
97 ნახვა მარტი 6, 2018
81:12
,,განთიადი" ( 20 თებერვალი, 2018 წ. )
76 ნახვა თებერვალი 20, 2018
81:04
განთიადი - 18 ივლისი , 2018 წ.
67 ნახვა ივლისი 18, 2018
81:03
განთიადი - 29 მარტი , 2018 წ.
63 ნახვა მარტი 29, 2018
80:58
განთიადი - 5 ივლისი , 2018 წ.
100 ნახვა ივლისი 5, 2018
80:57
განთიადი - 24 აპრილი , 2018 წ.
64 ნახვა აპრილი 24, 2018
80:57
განთიადი - 4 ივნისი , 2018 წ.
108 ნახვა ივნისი 4, 2018
80:46
განთიადი - 30 მაისი , 2018 წ
71 ნახვა მაისი 31, 2018
80:39
განთიადი - 2 ივლისი , 2018 წ.
74 ნახვა ივლისი 2, 2018
80:37
განთიადი - 28 თებერვალი , 2018 წ.
84 ნახვა თებერვალი 28, 2018
80:27
განთიადი - 11 ივლისი , 2018 წ.
85 ნახვა ივლისი 11, 2018
80:24
განთიადი - 28 ივნისი , 2018 წ.
67 ნახვა ივნისი 28, 2018
80:14
განთიადი - 7 მარტი , 2018 წ.
96 ნახვა მარტი 7, 2018
80:13
განთიადი - 12 აპრილი , 2018 წ.
61 ნახვა აპრილი 12, 2018
80:08
განთიადი - 27 თებერვალი , 2018 წ.
72 ნახვა თებერვალი 27, 2018