ატვირთვა
ავტორიზაცია რეგისტრაცია
C plus plus დამწყებთათვის
6:35
switch ოპერატორი (C++ დამწყებთათვის)
62 ნახვა 13 დღის წინ

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. კურსის ყველა მასალა (კოდი..): https://clck.ru/NVncg

10:27
ლოგიკის ოპერატორები (C++ დამწყებთათვის)
102 ნახვა ივლისი 23, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. კურსის ყველა მასალა (კოდი..): https://clck.ru/NVncg

8:48
ჩადგმული if ოპერატორი (C++ დამწყებთათვის)
186 ნახვა ივლისი 13, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. კურსის ყველა მასალა (კოდი..): https://clck.ru/NVncg

8:07
if ოპერატორი (C++ დამწყებთათვის)
130 ნახვა ივლისი 10, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. კურსის ყველა მასალა (კოდი..): https://clck.ru/NVncg

4:48
შედარების ოპერატორები (C++ დამწყებთათვის)
127 ნახვა ივლისი 7, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. კურსის ყველა მასალა (კოდი..): https://clck.ru/NVncg

7:32
მათემატიკის ფუნქციები (C++ დამწყებთათვის)
170 ნახვა ივლისი 4, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. კურსის ყველა მასალა (კოდი..): https://clck.ru/NVncg

3:43
მინიჭების ოპერატორები (C++ დამწყებთათვის)
222 ნახვა ივნისი 26, 2020

მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/PG4x2 კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

1:54
დავალება#1 (C++ დამწყებთათვის)
158 ნახვა ივნისი 15, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/NzmEJ კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

7:22
არითმეტიკის ოპერაციების პრიორიტეტები და ტიპების დაყვანა (C++ დამწყებთათვის)
210 ნახვა ივნისი 14, 2020

მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/NyteA კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

4:38
ინკრემენტი და დეკრემენტი (C++ დამწყებთათვის)
178 ნახვა ივნისი 13, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/NyAWA კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

8:57
არითმეტიკის ოპერატორები და მმართველი სიმბოლოები (C++ დამწყებთათვის)
154 ნახვა ივნისი 12, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/NxUCZ კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

3:24
კომენტარის გაკეთება (C++ დამწყებთათვის)
130 ნახვა ივნისი 7, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/Ns9Yj კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

5:48
მონაცემების შეტანა კონსოლიდან (C++ დამწყებთათვის)
102 ნახვა ივნისი 6, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. სავარჯიშოს პირობა და კოდი: https://clck.ru/NrGJs კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

8:00
ცვლადების ინიციალიზაცია და მუდმივა (C++ დამწყებთათვის)
170 ნახვა ივნისი 5, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/NqB4d კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

10:28
მონაცემთა ტიპები და ცვლადები (C++ დამწყებთათვის)
142 ნახვა ივნისი 2, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/NmuEy კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

9:28
მონაცემთა ტიპები და ცვლადები | თეორია (C++ დამწყებთათვის)
170 ნახვა მაისი 27, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვაგრძელებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული ფაილი: https://clck.ru/NfaGr კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

12:09
პირველი პროგრამა (C++ დამწყებთათვის)
362 ნახვა მაისი 16, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვიწყებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ვიდეოში მოცემული კოდი: https://clck.ru/NVnhm კურსის ყველა მასალა: https://clck.ru/NVncg

6:37
კოდის გასაშვებად Visual C++ 2010 Express-ი და სხვა (C++ დამწყებთათვის)
178 ნახვა მაისი 15, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვიწყებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში. ერთ-ერთი ონლაინ კომპილერი: https://clck.ru/F4D5J Visual studio: უახლესი ვერისიის გადმოსაწერად გადადით ლინკზე და აირჩიეთ უფასო ვერსია, ანუ Community. https://clck.ru/NLy8q 2010 წლის C++ ექსპრესის ვერსიის გადმოსაწერად გადადით ლინკზე და საძიებოში ჩაწრეთ Visual Studio express vc 2010. https://clck.ru/NLyDr ასევე იგივე საიტზე უფასოდ ხელმისაწვდომია სხვადასხვა წლის ექსპრეს ვერსიები მაგალითად, C++თვის Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop ვინაიდან ზემოთ ჩამოთვლილი და სხვა ოფიციალური ვერსიები უფასოდ არის ხელმისაწვდომი გირჩევთ ისარგებლეთ მათით, მაგრამ აქ არის გატეხილი ვერსიების ლინკებიც: 2010 წლის ექსპრესის "გატეხილი" ვერსიის გადმოსაწერად გადადით ლინკზე და გაითვალისწინეთ რომ პირდაპიირ შეგეძლებათ ამოარქივება და დაყენებამდე C++ის არჩევა: https://clck.ru/NLyFa ასევე შეგიძლიათ ფასიანი ვერსიების "გატეხილი" ვერსიების სახით დაყენებაც. მაგალითად, Visual Studio 2015-ის მე-3 განახლება, რასაც ასევე აქვს დაყენების ინსტრუქციის ვიდეო. https://clck.ru/NLyaP თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, დააკომენტარეთ ან მომწერეთ მაივიდეოზე.

4:11
რა არის C++ და სად გამოიყენება (C++ დამწყებთათვის)
238 ნახვა მაისი 14, 2020

#KodebisSamyaro #კოდებისსამყარო მოგესალმებით, ვიწყებთ C++ ენის შემსწავლელ ვიდეო გაკვეთილებს. სადაც შევისწავლით ამ ძალიან ცნობილ პროგრამირების ენას. ეს კურსი განკუთვნილია დამწყებთათვის, ამიტომ შევისწავლით მის საფუძვლებს და იმ ძირითადად საკითებს, რაც დაგეხმარებათ როგორც ზოგადად პროგრამირების შესასწავლად ასევე ამ ენის სინტაქსის გასაგებად და საწყის დონეზე მის შესაძლებლობებში გასარკვევად, როგორც სტრუქტურულ, ასევე ობიექტზე ორინეტირებულ პროგრამირებაში.

არხის შესახებ

მოგესალმებით ყველას, მე ვარ გიორგი, ეს არის ჩემი Myvideo-ს არხი, რომლის სახელწოდებაც არის "კოდების სამყარო", ამ არხის მეშვეობით, მე შევეცდები გადავიღო და შემოგთავაზოთ ვიდეო გაკვეთილები, რომლებიც ძირითად შემთხვევაში დაკავშირებული იქნება კოდირებასთან და პროგრამირებასთან, ამ არხზე თქვენ იხილავთ როგორც პროგრამირების კურსებს, ასევე ზოგად ვიდეო გაკვეთილებს პროგრამირებასთან დაკავშირებით, რომლებიც დაგეხმარებათ ამა თუ იმ კონკრეტული პრობლემისა და დეტალის მოგვარებაში, მთლიანი პროგრამირების სფეროდან, ვიმედოვნებ რომ მოგეწონებათ ჩემი არხი და შემომიერთდებით როგორც ერთგული ხელმომწერები.

© გაფრთხილება!!! არხზე განთავსებული ნებისმიერი ვიდეო დაცულია საავტორო უფლებით. შესაბამისად მათი დაკოპირება, მოდიფიცირება და გამოყენება აკრძალულია-ავტორის ნებართვის გარეშე!!! © 2020

არხის ვიდეოების ძებნა
მეგობარი არხები