ისტორია სსრკ: ინდუსტრიალიზაცია

History of the USSR: Industrialization

20-იანი წლების მეორე ნახევარში ხელმძღვანელობამ უარი თქვა НЭП-ზე და განაცხადა, რომ "შეურაცხმყოფელია სოციალისტურ" ეკონომიკაში დააჩქაროს სსრკ აგრარული სამრეწველო ძალის მქონე ტრანსფორმაცია.

ისტორია სსრკ: ინდუსტრიალიზაცია ფასი
ხანგრძ... ნახვა
27:50

ისტორია სსრკ: ინდუსტრიალიზაცია

27:50 1 202